Model BIM w trakcie realizacji inwestycji

Przez cały okres trwania budowy na bieżąco sprawdzamy i dokumentujemy aktualny stan inwestycji, wprowadzając zmiany w modelu BIM zabytku. W ten sposób po ukończeniu budowy, inwestor otrzymuje model BIM będący precyzyjną repliką istniejącego budynku. Model ten może być podstawą dla zarządzania obiektem, a także dalszych prac modernizacyjnych.

MODEL BIM NA URZĄDZENIA MOBILNE

Model BIM i cała aktualna dokumentacja techniczna są w zasięgu ręki, dzięki aplikacjom na urządzenia mobilne. Szybki dostęp do dokumentacji, przy częstych zmianach w projekcie, to podstawa do realizowania inwestycji w ustalonym harmonogramie. Spośród wielu dostępnych aplikacji wybieramy tę, która najlepiej sprawdzi się przy konkretnym zleceniu.

WYMIANA INFORMACJI Z PLACU BUDOWY

Dobra współpraca projektanta i wykonawcy przy realizacji inwestycji jest kluczowa. Naszym zadaniem jest zbieranie informacji z placu budowy i wprowadzenie ich do modelu BIM. Gromadzimy informacje z budowy w różny sposób, dokonując bardzo dokładnych pomiarów, tworząc inwentaryzację fotograficzną i raporty tekstowe.

AKTUALIZACJA MODELU BIM O DANE Z PLACU BUDOWY

Zmiany w modelu BIM wprowadzamy bezpośrednio po wizji na placu budowy, co pozwala projektantom na ewentualne korekty projektu i dobór odpowiednich rozwiązań technicznych. Poprawna i szybka aktualizacja modelu jest kluczowa, aby wprowadzić zmiany, które dla wykonawcy są istotne.

Obsługa realizacji inwestycji w oparciu o dane BIM

NADZORY AUTORSKIE W TRAKCIE BUDOWY

Typowo nadzory przeprowadzane są raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Architekci posługują się przeglądarkami BIMx docs, co znacznie usprawnia komunikację z ekipami prowadzącymi pracę na budowie. Nadzór może być przeprowadzony w zaplanowanych terminach i na życzenie inwestora. Zazwyczaj jest połączony z inwentaryzacją bieżącego stanu prac budowlanych.

AKTUALIZACJA MODELU BIM WEDŁUG STANU FAKTYCZNEGO

Przez cały okres trwania budowy nasza ekipa na bieżąco sprawdza, dokonuje pomiarów i dokumentuje aktualny stan budowy. W ten sposób inwestor ma wgląd w postęp prac budowlanych, co pozwala kontrolować zgodność stanu faktycznego z projektami wykonawczymi i z harmonogramami. Dodatkowo tworzony jest model tzw. „As built”, czyli zgodny ze stanem rzeczywistym. Poszczególne elementy modelu posiadają status określający, czy są to części istniejące, przeznaczone do rozbiórki, czy projektowane. W trakcie nadzorów elementy są dodawane, aktualizowany jest ich status, bądź są usuwane. Również zmiany dokonywane w trakcie realizacji nanoszone są na model, generując tym samym projekt powykonawczy w czasie rzeczywistym. W ten sposóba po ukończeniu budowy, inwestor otrzymuje model BIM będący precyzyjną repliką istniejącego budynku, mogący być podstawą dla zarządzania obiektem, a także dalszych prac modernizacyjnych. Model dostarczany jest zarówno w formacie pliku PLA, jak i w otwartym formacie IFC, wspieranym przez organizację building smart. Koszt opracowania modelu obliczany jest na podstawie czasu trwania budowy i skomplikowania obiektu.

WSPARCIE TECHNICZNE I OPIEKA MERYTORYCZNA

Aby utrzymać płynne działanie wszystkich wymaganych komponentów informatycznych oraz zapewnić błyskawiczne rozwiązanie każdego problemu zarówno technicznego jak merytorycznego, zapewniamy wsparcie przez cały okres trwania prac projektowych i budowlanych. Usługa wsparcia technicznego jest wyceniana na podstawie czasu trwania prac.

MODEL BIM W CZASIE REALIZACJI INWESTYCJI DLA:

INWESTORA

Doradzamy w doborze optymalnego rozwiązania do zarządzania całym procesem inwestycyjnym. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej platformy mamy dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji, a wszystkie ustalenia ze spotkań są na swoim miejscu.

MENADŻERA PROJEKTU

Zapewniamy kompletny model BIM inwestycji do koordynacji projektu i podejmowania kluczowych decyzji. Szereg aplikacji mobilnych i przeglądarek IFC umożliwia śledzenie prac projektowych. Dbamy i tak przygotowujemy model, aby można go było wykorzystać przy harmonogramowaniu i rozliczaniu inwestycji.

KIEROWNIKA BUDOWY

Dostarczamy wirtualny budynek BIM z całą dokumentacją na urządzenia mobilne. Szybki dostęp do całej dokumentacji projektu jest możliwy bez dodatkowych kosztów wydruku. Szkolimy i wdrażamy rozwiązania, dzięki którym realizacja inwestycji będzie zoptymalizowana.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ...