ZARZĄDZANIE OBIEKTEM NA BAZIE MODELU BIM

Większość informacji z modelu BIM może być wykorzystana przy zarządzaniu obiektem. System FM przygotowujemy w dopasowaniu do potrzeb zamawiającego. Facility management z wykorzystaniem modelu BIM jest opłacalną inwestycją – dotychczasowe analizy wykazały, że wdrożenie BIM w zarządzaniu obiektem pozwala zaoszczędzi nawet 50% kosztów, jakie ponosimy przy obsłudze budynków.

 

WYKORZYSTANIE MODELU 'AS BUILD' INWESTYCJI PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Największe korzyści przynosi zastosowanie BIM dopiero w momencie, gdy rozpoczyna się eksploatacja budynku. Dzięki zastosowaniu tej technologii na etapie inwentaryzacji, projektowania, planowania i realizacji inwestycji możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w trakcie użytkowania obiekty. Po zrealizowaniu budowy właściciel / zarządca otrzymuje narzędzie w postaci wirtualnej repliki identycznej z rzeczywistym obiektem (tzw. as-built-model). Umożliwia to jest optymalizowanie kosztów eksploatacji.  Szereg narzędzi do inteligentnego zarządzania (Facility Management) pozwala na import baz danych jakimi są modele BIM oraz komunikację z urządzeniami rozszerzonej rzeczywistości, a nawet bezpośrednie sterowanie automatyką inteligentnych budynków za pośrednictwem internetu w wielowymiarowym środowisku. 

OBRÓBKA MODELU POD KĄTEM ZARZĄDZANIA OBIEKTEM / WZBOGACENIE MODELU O ISTOTNE INFORMACJE

Model ‚as built’ jest poddawany dalszej obróbce. Można go nasycić informacjami istotnymi z punktu widzenia zarządzania budynkiem takie jak rodzaj wyposażenia, dane najemców, liczba użytkowników poszczególnych przestrzeni i wiele innych.

IMPORT DANYCH DO PLATFORMY FACILITY MANAGEMENT

Tak przygotowany model jest importowany do rozwiązania FM. Wszystkie istotne dane budynku zostają przeniesione do bazy danych będącej podstawą systemu zarządzania budynkiem. Oprogramowanie FM działa w standardzie SAAS co oznacza, że nie jest konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji, a dostęp do bazy jest możliwy z dowolnego urządzenia po zalogowaniu do systemu. Wiele operacji można wykonać również za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. 

WDROŻENIE SYSTEMU BIM for FM

Facility Management to szerokie zagadnienie, w którym istotne są nie tylko dane zawarte w modelu BIM… 

W modelu BIM do zarządzania budynkiem zaimplementowane są informację istotne do administrowania budynkim. Model w aplikacji na urządzenia mobline pomaga odnaleźć się w obiekcie. Do każdego elementu modelu dopisane są istotne informacje: linki, dostęp do zewnętrznej bazy danych, numer kontaktowy serwisanta, itd. Z modelu do zarządzania obiektem możemy niemalże automatycznie wykonać zestawienie wyposażenia, elementów biura, czy powierzchni podłogi.

KONTAKT Z NAMI