Niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć jako obserwatorzy w obradach reprezentacji BuildingSMART Nordic, członka światowej organizacji BuildingSMART, której celem jest wspieranie firm w zakresie zintegrowanej współpracy w obszarze projektowania, budownictwa i zarządzania nieruchomościami.
Więcej informacji.