Informacje dla partnerów

 

Bazując na interdyscyplinarnych modelach współpracy i autorskich rozwiązaniach technologicznych budujemy systemy, które zwiększają wydajność i potencjał naszych partnerów. Wszechstronne doświadczenie zespołu BIM Point obejmuje projektowanie we wszystkich branżach budownictwa, geodezję, prowadzenie i nadzór inwestycji, zarządzanie produkcją przemysłową, zarządzanie bazami danych i prowadzenie projektów IT. Dzięki wysokiej kulturze technicznej, wspartej innowacyjnymi technologiami rozwijamy dyscyplinę inżynierską. Racjonalne wprowadzenie elementów technologii cyfrowych jest odpowiedzią BIM Point na rosnące wymagania rynku budowlanego.

Świadczymy usługi tworzenia modeli BIM na podstawie różnych danych źródłowych. Wykonujemy modele dostosowane poziomem szczegółowości i strukturą do konkretnych celów. Modele implementujemy na różnych etapach cyklu życia budynku, od koncepcji, przez kolejne fazy projektowania, przetargi i wykonawstwo, aż do zarządzania obiektem. Stanowią one centralny element zintegrowanego systemu zarządzania informacją.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Zapraszamy do współpracy firmy, które chcą podejmować nowe wyzwania łącząc pasję z nowymi technologiami.
Liczymy na wymianę doświadczeń i obopólne korzyści.

NASZE REFERENCJE

Doradztwo w zakresie wykorzystania technologii BIM dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Konsultacje i szkolenie w zakresie wdrożenia BIM dla Hochtief Polska S.A.

Wykonanie wielobranżowego modelu BIM jednego z centr handlowych w Europie

Wykonanie inwentaryzacji ‚Krańcówki’- Dawnego dworca Tramwajowego w Łodzi dla Łódzkiej Izby Architektów

Wykonanie inwentaryzacji schodów terenowych przy Pałacu SGGW w Warszawie dla KB – Projekty Konstrukcyjne

Wykonanie inwentaryzacji zewnętrza Wieży Książęcej w Siedlęcinie dla Instytutu Archeologii UJ