pl en

Wdrożenie narzędzi BIM w projektowaniu

Wielobranżowe pracownie projektowe

Process

Etapy

Koncepcja
Koordynacja
Projektowanie

Zastosowanie openBIM

Po uprzedniej analizie potrzeb i rekomendacji narzędzi przystąpiono do wdrożenia procesu komunikacji opartej o otwarte standardy wymiany danych oraz przygotowano wewnętrzne procedury i wzorce projektów oparte o openBIM.

Zakres / główne działania:

  • analiza i audyt wewnętrzny firmy
  • przygotowanie strategii wdrożenia
  • opracowanie standardu w zakresie stosowania BIM
  • dobór narzędzi projektowych BIM
  • opracowanie metodyki współpracy
  • wdrożenie procedur zapewnienia jakości

Co zyskał klient

Efektem przeprowadzenia gruntownej reorganizacji pracy biura była wyraźna poprawa jakości rozwiązań projektowych, redukcja ilości błędów, a także udoskonalenie komunikacji zarówno między branżystami, jak i z klientem.

Komentarz klienta

Firma BIM Point zrealizowała dla naszego biura kompleksową usługę wdrożeniową. Obecnie wszystkie projekty prowadzimy przy wsparciu nowych technologii i jesteśmy przygotowani do dalszego rozwijania rozwiązań BIM w praktyce.