pl en

Co nas wyróżnia

Zespół ekspertów.
Od słuchania.

To, że jesteś specjalistą, nie znaczy, że musisz mówić w sposób niezrozumiały. Zasypywanie branżową terminologią przeczy naszemu pojmowaniu partnerstwa. W BIM Point mówimy językiem klientów.

Dokładamy starań, abyś na każdym etapie prac miał poczucie bezpieczeństwa i kontroli, bo tylko tak, ufając sobie, możemy rozwiązywać realne problemy i naprawdę ulepszać projekty.

Nasi klienci uczą się pojmować BIM jako osadzony w szerokim kontekście przejrzysty cykl zarządzania informacją i jej wymiany z innymi podmiotami. Jako interoperacyjną platformę komunikacji, a nie przeznaczoną na wewnętrzny użytek zamkniętą pulę narzędzi i procedur. BIM ma służyć ludziom, a nie odwrotnie. W naszym wspólnym interesie jest racjonalne, efektywne, ale również przynoszące zysk przekształcanie środowiska. Właśnie tak definiujemy powodzenie przedsięwzięcia.

Nie strzeżemy wiedzy jak sanktuarium. Sukces możliwy jest tylko przy pełnym zaangażowaniu wszystkich uczestników projektu niezależnie od stosowanego oprogramowania i roli w procesie. Stąd też nasza działalność w strukturach buildingSMART na rzecz światowej standaryzacji rozwiązań BIM w certyfikowanej ISO formule openBIM. Otwarta technologia dla wszystkich - to nasza dewiza.

Otwarta technologia dla wszystkich
- to nasza dewiza.