pl en

Uwzględnienie metodyki BIM w przetargu

Przedsiębiorstwa z sektora odbioru i zagospodarowania odpadów

Process

Etapy

Kontraktowanie
Budowa
As-built
Użytkowanie

Zastosowanie openBIM

W oparciu o openBIM przygotowano, w formie załącznika do SIWZ, wymogi do przetargu dla wykonawców i projektantów na realizację nowej inwestycji.

Zakres / główne działania:

  • wdrożenie i standaryzacja wymagań BIM w postępowaniach przetargowych oraz na etapie eksploatacji obiektu
  • bieżące doradztwo i wsparcie merytoryczne
  • reprezentowanie przed KIO

Co zyskał klient

Dzięki jasno określonym wymaganiom PFU z uwzględnieniem BIMu firma mogła świadomie przystąpić do wyłonienia wykonawcy inwestycji o wartości powyżej 1 mld zł.

Komentarz klienta

Usługi firmy BIM Point charakteryzuje kompleksowe i profesjonalne podejście do realizowanych projektów oraz należyta staranność i wysoki poziom merytoryczny. To solidny partner dysponujący wiedzą i doświadczeniem w obszarze wykorzystania kwestii realizacji inwestycji w technologii BIM.