pl en

Standaryzacja BIM w inwestycjach elektroenergetycznych

Państwowy operator systemu przesyłowego

Process

Etapy

Projektowanie
Kontraktowanie
Budowa

Zastosowanie openBIM

Opracowano szczegółowe, oparte na otwartych formatach wymagania odnośnie zastosowania BIM w fazie projektu i realizacji linii i stacji elektroenergetycznych oraz budynków kubaturowych. Na tej podstawie, dla analogicznych faz, stworzono również warunki przetargów. Klient może także liczyć na stałe wsparcie i doradztwo w zakresie wprowadzonych rozwiązań.

Zakres / główne działania:

  • przygotowanie wkładu do SIWZ
  • modele wzorcowe
  • analiza prawna we współpracy z SMW Legal
  • bieżące doradztwo i wsparcie merytoryczne
  • reprezentowanie przed KIO

Co zyskał klient

W oparciu o zestandaryzowane rozwiązania spółka przeszła na zupełnie nowy, w pełni scyfryzowany etap rozwoju.

Komentarz klienta

Firma BIM Point w pełni realizuje zapisane w umowie zobowiązania, odznaczając się innowacyjnym podejściem, unikatowymi kompetencjami, skutecznością i kulturą pracy. Co ważne, z wdrożonych rozwiązań BIM korzystamy już w praktyce - dało to podwaliny pod zacieśnienie relacji i dalsze, długofalowe rozwijanie współpracy.